Responsive
Âdem Kotan
 
Ağrı’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa’da tamamladı. Denizli Pamukkale Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu.
 
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Bölümü’nden “Yaşar Kemal’in İnce Memed Romanının Eleştirel Pedagoji Bakış Açısından İncelenmesi” adlı tezi ile yüksek lisans, “Medya ve Politika İlişkileri” üzerine doktorasını tamamladı. Aynı zamanda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde “Ümit Yaşar Oğuzcan’ın Hayatı” adlı çalışmasıyla bir yüksek lisans derecesi daha aldı. Bu üniversitede Yeni Türk Edebiyatı bilim dalı doktora programına devam etmektedir.
 
İlk işi, Deniz Yayınevi’nde redaktörlük-musahhihlikti. 2003-2010 yılları arasında Arter Reklam Ajansı başta olmak üzere muhtelif reklam ajanslarında ve yayınevlerinde iletişim uzmanı, metin yazarı ve editör olarak çalışmaya devam etti.
 
2010-2013 yılları arasında Sağlık Bakanlığı Dünya Bankası Sağlıkta Dönüşüm ve Sosyal Güvenlik Reformu Projesinde redaksiyon uzmanı olarak çalıştı. Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türk Dünyası Edebiyatı ve Türk Dünyası Gramer ve Sözlük Projesinde redaktör görevinde bulundu. Kamu kurum ve kuruluşlarında; Etkili İletişim, Etkili Konuşma ve Diksiyon, Etkili Sunum Teknikleri, Resmi Yazışma Kuralları, Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi vb. kurslar açtı.
 
Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan; Stratejik Plan, Faaliyet Raporları, Performans Programları, Sağlık Almanakları, Sağlık Harcamalarının Analizleri, Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporları, TBMM’ye sunulan Plan ve Bütçe Komisyonu sunumlarının redaksiyon ve yayım işlemlerinde bulundu.
2013 yılında Sağlık Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığında redaktör olarak başladığı görevine halen devam etmektedir.